5 คาถาเรียกทรัพย์ เสริมโชค

วันนี้เรามีคาถาเรียกทรัพย์ เสริมโชคลาภจากเกจิอาจารย์ดังมาฝากกันค่ะ คาถาเหล่านี้ บอกได้เลยว่าท่องไว้ ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ ให้มีพลังในการทำงาน และมีพลังในการดำเนินชีวิตกันนะคะ

คาถาบทแรก “เป็นคาถาเงินล้าน” ฉบับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ให้เริ่มจาก  ตั้ง นะโมฯ 3 จบ  แล้วท่อง “คาถาเงินล้าน” อีก 9 จบ  ตามนี้เลยค่ะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ

3 จบ

สัมปจิตฉามิ  นาสังสิโม

พรหมา  จะ มหาเทวา  สัพเพยักขา  ปะรายันติ

พรหมา จะ  มหาเทวา  อภิลาภา  ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ  มหาลาโภ  ภะวันตุ เม

มิเตพาหุหะติ

พุทธะ  มะอะอุ  นะโมพุทธายะ

วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา

วิระทาสี  วิระทาสา  วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ  พุทธัสสะ  สวาโหม

สัมปติจฉามิ  เพ็งๆ  พาๆ  หาๆ  ฤาๆ

มีความเชื่อกันว่าเมื่อสวดคาถาเสร็จแล้ว ก็ให้ขอพร ขอโชคลาภ ขอทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

คาถาเงินล้านฉบับ “หลวงพ่อปาน”  

ให้เริ่มจาก ตั้ง  นะโมฯ 3 จบ  แล้วท่องคาถาเงินล้านต่ออีก 9 จบ  ตามนี้เลยค่ะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ

3 จบ

พรหมา  จะ  มหาเทวา  สัพยักขา  ปะรายันติ

พรหมา  จะ  มหาเทวา  อภิลาลา  ภะวันตุ  เม

มหาปุญโญ  มหาลาโภ  ภะวันตุ  เม

มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ  นะโมพุทธายะ

วิริทะโย  วิระโคนา  ยัง

วิระหิงสา  วิระทาสี  วิระทาสา

วิระอิตถิโย  พุทธัสสะ  

มานิมานะ  พุทธัสสะ  สวาโหม

สัมปะติจฉามิ

มีความเชื่อกันว่าสวด 9 จบ ทุกวัน เงินและโชคลาภจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น

มาต่อกันที่ “คาถาร่ำรวย”  

ให้เริ่มจาก ตั้ง  นะโมฯ 3 จบ  แล้วท่องคาถาตามดังนี้ค่ะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ

3 จบ

ธะนัง  โภคัง  ทุสะมะนิ  นะนัง  โภคัง  ทุสะมะนิ

อุมิอะมิ  มะหิสุตัง  สนะพุทธัง  อะสุนะอะ

นะมะพะทะ  จะภะกะสะ

มีความเชื่อกันว่าหากใครสวดคาถาร่ำรวยเป็นประจำ  จะช่วยให้ร่ำรวยให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ต่อไปนี้จะเป็น “คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน”  มีดังนี้

โอม  มหาลาโภ  โชคะวันตัง

เอหิ  จงมา  ธะนะปาตัง

มากะมายังอักขะโต  ปาระติโย

วันทิตตะวา  นะมามิหัง

มีความเชื่อกันว่า คนที่นำคาถานี้ไปสวดทุกวันจะมีเงินทองมากมาย  โชคลาภจะไหลเข้าบ้านมากมาย

คาถาสุดท้าย  เราจะมาต่อกันที่  “คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” ฉบับของ หมอช้าง

ท่อง 5 จบ  ดังนี้

อุอากะสะ  อากะสะอุ

กะสะอุอา  สะอุอากะ

ท่อง 5 จบ

คาถานี้  เมื่อท่องแล้ว ควรประพฤติปฏิบัติตาม หลักหัวใจเศรษฐี 4 ประการ และความเป็นเศรษฐีจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองค่ะ

Facebook Comments Box