“เราชนะ” แจกคนละ 7,000 เปิดให้ลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้

ด่วน! ครม.ไฟเขียวอนุมัติเยียวยา covid-19 รอบใหม่ ในชื่อโครงการ “เราชนะ” ซึ่งจะจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ตามเงื่อนไขที่กำหนด เดือนละ 3,500 บาทรวม 2 เดือน คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ 31 ล้านคน และเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 29 ม.ค.นี้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในที่ประชุม ครม.  มีมติเห็นชอบด้วยให้ดำเนินมาตราการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ covid-19 ภายใต้โครงการ “เราชนะ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน

ตามที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอมา  ซึ่งจะจ่ายเงินเยียวยาประชาชนจำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด รวมทั้งสิ้นประมาณ 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณราว 2.1 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ รวมทั้งต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

1. ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33

2. ป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

3. ไม่เป็นข้าราชการ และลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4. ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูง

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

6. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

Facebook Comments Box