อย่าไฮโซแบบไม่มีอันจะกิน แต่จงติดดินแบบมีกินมีเก็บ

เมื่อคนเราเริ่มทำงานหาเงินได้ด้วยตนเอง เราส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินในการซื้อของที่จำเป็นต่างๆมากมาย แต่ในบางครั้งเราก็ซื้อสิ่งของที่ไม่ได้จำเป็นมากมาย แต่ดันมีราคาที่ค่อนข้างแพง เพื่อจะสนองความต้องการของตนเอง จนบางครั้ง เราก็ถลำเข้าไปจนลึกเกินไปจนทำให้เราใช้เงินเกินตัว

หลายๆคนมักประสบปัญหาด้านการเงินจากการใช้เงินเกินตัว ทั้งหนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้ต่างๆมากมาย สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นก็มักจะพบเจอกับความเครียดและทำให้หลายๆอย่างที่ดีๆในชีวิตต้องเสียไป

ดังนั้นเราควรที่จะรู้จักกิน รู้จักใช้ และรู้จักอดออม แต่การที่เราใช้เงินเพื่อจับจ่ายในสิ่งที่เราต้องการนั้น ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไป ในบางครั้งคนเราก็ต้องการซื้อบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง หรือเพื่อให้เป็นรางวัลตัวเอง เราจึงมองได้ว่า การที่เราจะทำอะไร เราควรจะคำนึงถึงความพอดีด้วย ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป เพื่อที่วันนึงในอนาคตข้างหน้า เราจะได้นำเงินเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างอนาคตของตัวเอง และเพื่อความสบายของตัวเองในอนาคต โดยที่เราไม่ต้องไปหวังพึ่งใคร

ดังคำกล่าวที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และจงอย่าไฮโซแบบไม่มีอันจะกินแต่จงทำตัวติดดินแต่มีเงินเก็บแบบไฮโซ

Facebook Comments Box