พญาเต่าเรือน คุ้มโทษ คุ้มภัย คนรัก คนเมตตา

วันนี้ซอกแซกจะมานำเสนอในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สายมูไม่ควรพลาด กับพญาเต่าเรือน
จากประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญาเต่าเรือน ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า พญาเต่าเรือน หมายถึง ขนาดที่ใหญ่โตมหึมาเท่าบ้านเรือนที่อาศัย เรื่องเล่าของพญาเต่าเรือนนั้น มีความเป็นมาว่า พญาเต่าเรือนอาศัยอยู่ที่บนเกาะร้างกลางมหาสมุทร มีเรือสำเภาใหญ่ของพ่อค้าอับปางลงกลางมหาสมุทร ผู้คนจึงพากันขึ้นมาอยู่บนเกาะร้างที่พญาเต่าอาศัยอยู่ ต่อมาผู้คนเกิดความหิวโหยจากการขาดอาหารและน้ำ จึงต้องฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงอาหารเพื่อความอยู่รอด พระโพธิสัตว์ พญาเต่าเรือนเห็นเหตุการณ์ทังหมด ด้วยความสงสาร จึงได้บำเพ็ญทานบารมีและเมตตาบารมีถึงขั้นสูงสุด คือ ปรมัตถบารมี ช่วยเหลือมนุษย์ให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องฆ่าฟันกันเอง

พระโพธิสัตว์ พญาเต่าเรือน จึงคลานขึ้นไปบนเนินเขาแล้วกลิ้งทิ้งตัวลงมา เมื่อตกลงมาถึงตีนเขาก็ถึงกาลกิริยาแตกดับ ผู้คนจึงได้อาศัยเอาเนื้อของพระโพธิสัตว์พญาเต่าเรือนบริโภคเป็นอาหาร และนำกระดองมาทำเป็นพาหนะกลับสู่บ้านเมืองอย่างปลอดภัย หลังจากนั้นผู้คนเหล่านั้นได้ระลึกนึกถึงบุญคุณของพญาเต่าเรือน จึงได้วาดภาพไว้เพื่อสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และต่อมาจึงได้มีการสร้างเป็นวัตถุมงคลรูปเต่าลงอักขระเลขยันต์ ปลุกเสกไว้บูชาสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

พระคาถาหัวใจพระยาเต่าเรือน กลการใช้ หลวงปู่ศุขท่านสอนไว้

นาสังสิโม สิทธิการิยะ

พระอาจารย์หลวงปู่ศุขท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าหากผู้ใดได้พบหัวใจพระยาเต่าเลือนมีอยู่ 4 ตัวแล
คาถาพญาเต่าเรือนไว้คุ้มโทษ คุ้มภัยอยู่บ้านช่องหรือไปอยู่ที่แห่งหนตำบลใดจะมีแต่คนรัก
คนเมตตา ไม่มีใครมารังควาน

สำหรับท่านใดที่สนใจบูชา พญาเต่าเรือน ต้อนรับตรุษจีนนี้ พระอาจารย์ ปญฺญาพลธโร ภิกฺขุ เป็นผู้จัดทำ
ขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อเช่าบูชาได้ที่พระอาจารย์ ปญฺญาพลธโร ภิกฺขุ

พญาเต่าเรือน

สำหรับใครที่สนใจอยากตรวจดวงชะตากับท่านพระอาจารย์ การันตีความตรงและแม่น
สามารถติดต่อที่ พระอาจารย์ ปญฺญาพลธโร ภิกฺขุ

Facebook Comments Box