บุญใดก็ไม่สู้! เท่ากับ บุญที่ได้กตัญญูต่อ “พ่อแม่”

ในทุกๆวันนี้ลูกบางคนก็ได้อยู่กับพ่อ แม่ อยู่กันเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ครอบครัวที่แสนอบอุ่น อยู่ในอ้อมกอดอุ่นๆของพ่อ แม่  ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูเป็นอย่างดีจาก พ่อและแม่ อยากทำอะไรพ่อแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอดมา ลูกๆหลายๆคนก็ได้รับความสุข สะดวก สบายอย่างเต็มที่ แต่…ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรมปรีดทุกวันนี้ได้มาจากใคร………………?

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ ดังนี้

 1. ทำให้มีความสุข
 2. ทำให้มีความอดทน
 3. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ
 4. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้
 5. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล
 6. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ
 7. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย
 8. ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน
 9. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
 10. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
 11. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า
 12. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

บางทีการเป็นลูกที่ดี แค่เป็นคนดี ทำดี ให้คนอื่นชื่นชม เท่านั้นพ่อแม่ก็ปลื้มใจแล้ว และสำหรับลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ตาม และยังมีพ่อแม่ ที่เป็นปู่ยา ตายาย ของลูกๆอยู่ เริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สาย รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเจริญขึ้นอีกเยอะ  เพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอน…

Facebook Comments Box