ทำให้ถูกคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทำดี เรียก เ งิ น เรียกทองค้าขายร่ำ ร ว ย

ในประเทศไทยนั้น คนไทยมีความเชื่อในเรื่องของบุญ บาป และเชื่อเรื่องของโชคลาภ เชื่อเรื่องดวงชะตา ซึ่งแต่ละบุคคลก็มีสิ่งที่เชื่อและศรัทธาต่างกันไป บางคนเชื่อในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า บางคนเชื่อในเรื่องของภูตผี วิญญาณ แต่ความเชื่อและความศรัทธาของคนเหล่านั้น มีประวัติความเป็นมา เช่น ไอ้ไขวัดเจดีย์ (ตาไข่) จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล

เรื่องราวจากที่คนบอกกันปากต่อปากถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ ไม้ที่แกะสลักเป็นรูปเด็กชายอายุประมาณ 9 หรือ 10 ปี เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของเด็กชายที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆได้สถิตอยู่ในไม้แกะสลักนั้น ซึ่งไม้ที่นำมาใช้แกะสลักนั้น ทางผู้ที่แกะสลักได้บอกว่าเป็นไม้ตะเคียน รูปแกะสลักนั้นตั้งอยู่ที่ศาลาในวัดเจดีย์ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านระแวกนั้นไปจนถึงจังหวัดในแถบภาคใต้ ด้วยความศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะที่ขออะไรก็สมหวังดังที่ตั้งใจทุกอย่าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกิจการ การค้าขาย

คาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม

การบูชา ไอ้ไข่วัดเจดีย์

ใช้ธูป 3 ดอก บูชาหรือบนได้ ไหว้รับ

แต่เมื่อสิ่งที่ขอได้สำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น

ของที่ชอบ
  1. ขนมเปี๊ยะ
  2. น้ำแดง
  3. ชุดทหาร ตำรวจ
  4. ไก่ปูนปั้น
  5. หนังสติ๊ก
  6. ประทัด

วิธีบนบานขอพร และวิธีแก้บน ไอ้ไข่วัดเจดีย์

การจะขอพรให้ได้ผล จะต้องมี “สัจจะ” เป็นที่ตั้ง ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

ในการบนบานเลยทีเดียว

การบนบาน ให้จุดธูป 3 ดอก สวด คาถา บูชา โดยตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมา สัมพุทธัสสะ

หลังจากนั้นท่องบทสวด

อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม และขอพรได้เลย ขอด้วยใจที่ตั้งมั่น ตั้งจิดอธิษฐาน ตั้งสมาธิให้ดี นึกถึงแต่สิ่งดีดี

อยากจะแนะนำวิธีในการขอพรหรือบน ให้ขอทีละเรื่อง จะได้ผลดีที่สุด

“ข้าพเจ้าได้บนบานเรื่อง…………….เอาไว้ บัดนี้ด้วยบารมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ที่ท่านได้ทำให้สมปรารถนาแล้วทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้นำของมาถวายเพื่อแก้บน ด้วยถือสัจจะเป็นที่ตั้ง ขอให้การบนบานครั้งนี้ขาดจากกันนับแต่บัดนี้ด้วยเทอญ”

ซึ่งตอนนี้ในวัดเจดีย์นั้น เต็มไปด้วยของที่ผู้คนมาสักการะไหว้ขอพรจากไอ้ไข่ และเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้ศรัทธานั้นได้นำมาให้

และเมื่อถึงวันสงกรานต์ 13 -17 เม.ย. ของทุกปีมีการจัดงานบุญ คณะกรรมการวัดนำรูปมาประดิษฐานยังปะรำพิธี ให้คนสรงน้ำพระแล้วอาบน้ำ ไอ้ไข่

Facebook Comments Box