กรวดน้ำ ยังไงให้ถูกวิธี

น้ำ 1 แก้ว ตั้งจิตให้มั่น กรวดน้ำให้เทวดาประจำวันเกิด

ในทุกครั้งที่เรา ตักบาตร ทำบุญ ทำทาน ถวายสังฆทาน หรือสิ่งดีดีที่เราได้ทำมาในครั้งนั้น ต้องอย่าลืม กรวดน้ำ ทุกครั้งหลังจากทำบุญ แต่ในการกรวดน้ำนั้นต้องกรวดให้กับเทวดาประจำวันเกิดที่คอยปกปักรักษาเราก่อน ก่อนที่จะกรวดให้เจ้ากรรมนายเวร หรือสัมภเวสี หรืออื่นๆ หรือเราไม่ได้ทำบุญแต่อยากจะกรวดน้ำ ก็แนะนำให้สวดมนต์ก่อน แล้วแผ่เมตตา แล้วจึงกรวดน้ำ และยังมีบทสวดที่ใช้กรวดน้ำเพื่อเสริมบุญบารมีอีกด้วย

บทสวดก่อนกรวดน้ำ

เริ่มด้วยการท่อง นะโม 3 จบ แล้วสวดบทนี้ตาม
นะโม พุทธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน
อิทัง สัพพเท วานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวงที่รักษาข้าพเจ้า
ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขจากนั้นให้เริ่มกรวดน้ำลงดินแล้วกล่าวต่อไปว่า

ลูกขอฝากน้ำอุทิศไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์ยาน
ขออานิสงค์ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งหมดทั้งปวง


ข้าพเจ้าขออุทิศให้เทวดาทั้งหลาย ของข้าพเจ้าอยู่ ณ ปัจจุบัน
ที่ทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ (พูดเรื่องที่กำลังเจอหรือปัญหา)
ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติภพใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมา รับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะอย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ สาธุบุญ


ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการกรวดน้ำแบบเสริมบารมีอุทิศส่วนกุศลให้ถึงเทวดาที่ปกปักรักษาเรา และเจ้ากรรมนายเวร และการจะกรวดให้ถึงผู้รับแบบเร็ว คือการเทลงดิน แต่ถ้าไม่สะดวกก็กรวดแห้งก็ได้จ้า

Facebook Comments Box